<body>

Ballum.info

de informatieve site over Ballum

Werk van hoog niveau

29 maart 2006
Deze week kan men in Ballum werk van hoog niveau bewonderen.
Zoals wel iedereen weet wordt Ballum gekenmerkt door een groot aantal bejaarde iepen, die op dit moment toe zijn aan een cosmetische behandeling.
Er worden nogal wat dode en beschadigde delen weggehaald, verder wordt er daarbij ook gekeken naar de vorm en het evenwicht van de boom.
Rogier Smid en zijn compaan Jaap Bijaard, zijn als bedreven boomchirurgen meerdere dagen druk in de weer. Uiteraard gebruik makend van een speciale hoogwerker.
Het verkeer zal wat hinder ondervinden, maar Ballum, en met name de Camminghastraat ligt er straks weer prachtig bij..


De toren van Ballum

19 maart 2006
Zoals vele torens in kleine dorpen is ook de toren van Ballum gebouwd voor het ophangen van een luidklok. Te gebruiken t.b.v. tijdsaanduiding, alarm en bij voor- en tegenspoed. Naar verluid is de toren gebouwd ter vervanging van een houten exemplaar. Langs de kust deden de torens tevens dienst als baken t.b.v. plaatselijke vissers op zee. Soms werd er vroeger zelfs een vuur op gestookt om vissers in het donker de weg te wijzen.
Zo stond er vermoedelijk bij het kerkje op de begraafplaats te Ballum ook een torentje. Het Camminghaslot had er zelf ook een. Beiden zullen t.b.v. de scheepvaart hun nut hebben gehad.
Van de toren aan het Camminghaslot is bekend dat in 1752 leidekker P. Mellema uit Leeuwarden aan het torendak reparaties heeft uitgevoerd. Het slot stamt uit de 15e eeuw en werd in 1829 afgebroken. Toen werd er in de duinen te Ballum een kaap opgericht t.b.v. de scheepvaart. De Kaap is inmiddels al lang weer verleden tijd.
Terug naar de dorpstoren:
Deze dateert van 1755, en was ter vervanging van een houten exemplaar. De zeer bekende Haagse steenhouwer Jan Oosthoek leverde een mooie gevelsteen(wit Bremer hartsteen) , met daarop het wapen van Prins Willen V. Wel logisch eigenlijk, daar de Oranjes te Ballum een stoeterij hadden. Er werden paarden(Friese) gefokt voor de koetsen.
Tijdens de Franse overheersing zo rond 1800 werd landelijk alles wat aan de Oranjes deed denken door de Fransen uit het straatbeeld verwijderd. Zo verdween ook het wapen van Prins Willen V boven de deur van de Ballumer toren.
Dat de gemeente(eigenaar van de toren) een aantal jaren geleden een bordje plaatste naast de torendeur met daarop de verklaring dat het ging om een wapen van de Cammingha's, berust dus op een enorm misverstand....!