<body>

Ballum.info

de informatieve site over Ballum

Een lintje voor Ids PoletHet heeft Hare Majesteit behaagd.....

Vandaag, vrijdag 28 april 2006, zal heel erg lang een onvergetelijke dag blijven voor Ids Polet en zijn echtgenote Tjerkje. Da's ook niet verwonderlijk als je weet dat Ids op deze dag koninklijk is onderscheiden. Hij is voortaan Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Op de foto links krijgt de nog verbaasd lachende Ids de bijbehorende versierselen opgespeld door waarnemend burgemeester van Ameland(was hier trouwens al eens eerder burgemeester) Hans Lesterhuis.

Al ruim voordat Ids, geheel zonder enig vermoeden vanochtend om een uur of tien het Juttersmuseum te Buren binnenstapte, waren er reeds tal van familieleden, vrienden en bekenden in het museum samengekomen. Allen waren kort tevoren op de hoogte gebracht, en waren uiteraard graag bereid de plechtigheid bij te wonen. Ook Tjerkje, de vrouw van Ids , zat in het complot. Zij moest er immers voor zorgen dat Ids ook op tijd in het museum zou arriveren. "Nog een hele toer", aldus Tjerkje, "want een Amelands kwartierke zit er zo maar tussen."

De burgemeester had een prachtige speech voorbereid. Het was zelfs geheel handgeschreven omdat de printer hem in de steek had gelaten. Een hele serie vrijwilligers-activiteiten van Ids passeerde de revue. Op vele gebieden heeft Ids zich ingezet op maatschappelijk terein: onderwijs, de agrarische sector, begrafenisvereniging, kerkelijk leven, afijn te veel om op te noemen. Een verdiende onderscheiding dus!

Een speech van Ids hebben we vandaag moeten missen, eigenlijk niet zoals we Ids kennen: altijd wel een praatje paraat. Maar vandaag was het toch even anders.....dit was wel echt even teveel; oprechte verbazing en emotie(Tjerkje ook!).

Ids en Tjerkje zullen vast nog heel lang er van kunnen na-genieten....samen met de familie....het is ze gegund! En Ids...???; ....hij zal met trots, op passende momenten, de versierselen dragen!

| Vorig artikel »
| Vorig artikel »
| Vorig artikel »
| Vorig artikel »
| Vorig artikel »