<body>

Ballum.info

de informatieve site over Ballum

Ballum.info is online!

Sinds enige tijd is de informatie-site Ballum.info actief .
Het is de bedoeling met deze website de bezoekers van allerlei actuele, maar ook interessante informatie te voorzien over het dorp Ballum en haar inwoners. Dat kan uiteenlopen van b.v. actuele gebeurtenissen tot historische informatie.
Naast de webmaster die de site onderhoudt en ook voorziet van info, is het tevens mogelijk dat ook andere inwoners, die interessant materiaal hebben, dit zelf aan de site kunnen toevoegen.
Verder kunnen ook verenigingen e.d. die iets leuks en actueels m.b.t. Ballum dit mailen aan de webmaster(ook foto?) om het op te laten nemen in de site Ballum.info.
De website zal het karakter hebben van een nieuwsrubriek, waarbij het laatste nieuws steeds het eerder geplaatste verdringt. Uiteindelijk belanden alle artikelen in het archief. Doch via een link is ook het archief toegankelijk. In het archief is dan alles gerubriceerd terug te vinden.
Voor nadere inlichtingen/suggesties kan men met de webmaster contact opnemen.